SBORNÍK KONFERENCE NANOCON 2016

 

Sborník konference NANOCON 2016 byl zaslán k indexaci v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters) a Scopus (Elsevier). 

Obsah je k dispozici zde.